miercuri

Ce s-a hotarat la Congresul Avocatilor-Mamaia 2010

UNBR a dat publicitatii luni, 21 iunie 2010, hotararile si rezolutiile adoptate la Congresul avocatilor ale carui lucrari s-au desfasurat in a doua parte a saptamanii trecute la Mamaia:
>> Hotărârea nr. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2009 şi Congresul avocaţilor 2010)
>> Hotărârea nr. 2 privind aprobarea execuţiei bugetare a U.N.B.R. pe anul 2009
>> Hotărârea nr. 3 privind aprobarea proiectului de buget al U.N.B.R. pe anul 2010
>> Hotărârea nr. 4 privind aprobarea execuţiei bugetare a C.A.A. pe anul 2009
>> Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi
>> Hotărârea nr. 6 privind completarea componenţei Consiliului U.N.B.R.
>> Hotărârea nr. 7 de susţinere a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (E115/2010 la Guvern şi L388/2010 la Senat), iniţiat de Guvernul României şi aflat în procedură parlamentară de urgenţă la Senat, în varianta propusă de Ministerul Justiţiei
>> Hotărârea nr. 8 pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse statutului C.A.A. prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.
>> Rezoluţie privind măsurile pe care sistemul de asigurări sociale al avocaţilor trebuie să le ia pentru aplicarea modificărilor legislative adoptate în urma expertizelor actuariale ale sistemului
>> Rezoluţie privind iniţierea demersurilor necesare pentru reprezentarea profesiei de avocat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
>> Rezoluţie privind asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului la opoziţie faţă de cererile de primire în profesia de avocat
>> Rezolutie privind iniţierea demersurilor necesare pentru mediatizarea profesiei de avocat şi procedurii administrării probelor prin avocat
>> Rezoluţie privind principalele direcţii de dezvoltare a profesiei în perioada 2010–2015
>> Rezoluţie prin care se mandatează Consiliul U.N.B.R. să elaboreze Codul deontologic privind reguli de comportament extrajudiciare
>> Rezoluţie privind organizarea de către Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.) a unui modul specializat de pregătire profesională
>> Rezoluţie privind accesul privilegiat la sistemul ECRISS
>> Rezoluţie pentru iniţierea unor propuneri legislative privind taxele de timbru şi administrarea probelor prin avocat.
Sursa: juridice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu